Vår Vision

Swedish Obstacle Course Race Association (SOCRA) är en icke vinstdrivande samt politiskt- och religiöst obunden organisation. Föreningen har till uppgift att utveckla och stödja hinderbaneträning och tävling i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt stadgarna.

            Välkomnar alla

 

SOCRA ska arbeta för en sport där alla är välkomna och inkluderade samt verka för att bibehålla den gemenskap och glädje som finns inom sporten.

            Säker sport

SOCRA ska verka för att all utövning av sporten, såväl träning som tävling, ska vara så säker som möjligt. Detta innefattar uppförande av säkerhetsnormer för konstruktion av hinder samt riktlinjer för användning av hinder. Syftet är att öka utövarnas säkerhet och minimera skaderisker vid såväl arrangerade tävlingar samt organiserad och oorganiserad träning.

SOCRA ska ha ett aktivt säkerhetstänk som följer med sportens utveckling samt fångar upp aktuella risker som kan skada sporten och dess utövare

           Internationellt samarbete

 

SOCRA ska arbeta för utvecklingen av sporten i samarbete med andra internationella förbund och synliggöra Sveriges atleter i internationella tävlingar inom OCR-sporten.

           Stöd till arrangörer, föreningar och kommuner

 

SOCRA ska stödja seriösa arrangörer av OCR-lopp.

SOCRA ska stötta och handleda Sveriges OCR-föreningar i att utveckla sina träningsmöjligheter och sin verksamhet för både barn och vuxna, elit och motionär.

SOCRA ska uppmuntra och bistå Sveriges kommuner att bygga och utveckla OCR-banor som är öppna för allmänheten.

           Diskriminering och doping

 

SOCRA ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

EN SPORT FÖR ALLA - EN SÄKER SPORT - INTERNATIONELLT SAMARBETE - STÖD - MOT DISKRIMINERING OCH DOPING

Kontakt: ocrsocra@gmail.com

© 2017 by SOCRA. Proudly created with Wix.com