Medlemskapsinformation för dig som önskar bli medlem i SOCRA

 

Aktuella medlemsavgifter:

150:- för enskild stödmedlem

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlem har rösträtt på årsmötet.

 

Inbetalning av medlemsavgiften på 150 Kr sker till bankgiro 5271-0167 (Swedish obstacle Course Race Association). Vid inbetalningen, vänligen uppge följande:

-Namn

-E-postadress

-Födelseår

-Bostadsort

Om du har skyddad indentitet är det viktigt att du meddelar det till ocrsocra@gmail.com.

Hantering av personuppgifter:

De personuppgifter föreningen samlar in är de uppgifter du anger i medlemsansökan (namn, e-post, födelseår och bostadsort). Uppgifterna sparas så länge du är medlem i föreningen.

Din epostadress används enbart för att kunna skicka information till dig från SOCRA. Inga kontaktuppgifter skickas vidare till annan part. Födelseår och bostadsort används för statistik. Statistiken kan eventuellt komma att skicka still Riksidrottsförbundet och de internationella förbunden (Inga namn kopplas till statistiken)

Du har rätt att få veta vilka uppgifter SOCRA har om dig i föreningens register samt att få dem rättade eller raderade, hör i så fall av dig till ocrsocra@gmail.com. Om du anser att SOCRA på något sätt hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Datainspektionen.

I samband med ansökan om medlemskap i SOCRA ges samtycke till behandling av personuppgifter enligt ovan.

Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap, välkommen!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

EN SPORT FÖR ALLA - EN SÄKER SPORT - INTERNATIONELLT SAMARBETE - STÖD - MOT DISKRIMINERING OCH DOPING

Kontakt: ocrsocra@gmail.com

© 2017 by SOCRA. Proudly created with Wix.com